Wskazówki

Dziewiarstwo: nauka dziania żeber

Dziewiarstwo: nauka dziania żeber

Angielskie żebra są wykonywane tylko na drutach. Rząd 1: przerób wszystkie oczka prawe. Rząd 2: na przemian zrób jeden ścieg z prawej strony, a następnie podwójny ścieg z prawej strony. Zakończ rząd dwoma szwami. Następne rzędy: powtórz operację wykonaną w drugim rzędzie dla wszystkich kolejnych rzędów.